ALKOHOLIZM  I  NARKOMANIA

           

Oferta terapeutyczna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


 

  1   Grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych chemicznie (alkohol, narkotyki) po ukończonej terapii podstawowej odbywa się w każdy czwartek w godzinach 1700-2000. Program terapii przeznaczony jest dla osób po podstawowym leczeniu odwykowym stacjonarnym lub ambulatoryjnym. Do udziału w zajęciach wymagana jest abstynencja od substancji psychoaktywnych.  Grupę prowadzi mgr Eugeniusz Stępień – psycholog kliniczny II stopnia, absolwentatolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, specjalista psychoterapii uzależnienia o 30-letnim doświadczeniu klinicznym i terapeutycznym, kierownik ds. terapii oddziału leczenia alkoholików  Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie.

2.   Grupa terapeutyczna dla  współuzależnionych  kobiet odbywa się w każdy czwartek w godzinach 1600-2000  Grupę prowadzi terapeuta Pani Małgorzata Szkolak. W swojej pracy terapeutycznej pracuje z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, ofiarami przemocy, osobami z  syndromem  Dorosłego Dziecka Alkoholika.

3.  W każdą środę w godzinach 1500-1900  w Punkcie Konsultacyjnym MOPS pokój nr 16 prowadzone jest poradnictwo dla uzależnionych i współuzależnionych. W godzianch 1700-1800 odbywa się grupa edukacyjno-motywująca dla osób uzależnionych.

     4.   Punkt Konsultacyjny czynny jest codziennie w godzinach   700 -1500  Udzielana jest pomoc  w formie poradnictwa    specjalistycznego w zakresie terapii uzależnień chemicznych, niechemicznych, psychoterapii współuzależnienia, oraz motywowania do podjęcia terapii.

 

Pod numerem telefonu 32 644 10 75 w. 34 można uzyskać szczegółowe informacje na temat leczenia i terapii uzależnień a także procedury zobowiązania do        leczenia odwykowego osób, które nie wyrażają zgody na leczenie.