1. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie : Małopolski Urząd Wojewódzki

2. Starostwo Powiatowe w Olkuszu : www.sp.olkusz.pl

3. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie : http://www.rops.krakow.pl/

4. Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji : www.mistia.org.pl/

5. Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Krakowie : www.centrum.krakow.pl/

6. Instytut Rozwoju Służb Społecznych : www.irss.and.pl/

8. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej : www.mpips.gov.pl

   http://empatia.mrpips.gov.pl/

9. Urząd Zamówień Publicznych : www.uzp.gov.pl

10. GIODO : http://egiodo.giodo.gov.pl/login.dhtml

11. www.senat.gov.pl

12. Sejm RP 

13. Sąd najwyższy

14. Trybunał Konstytucyjny

15. Najwyższa Izba Kontroli

16. Rzecznik Praw Obywatelskich

17. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej

18. Główny Urząd Statystyczny

19. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

20. Państwowa Inspekcja Pracy

21. http://www.niebieskalinia.info