P E R S O N E L


           Dyrektor                                                                                              1

   Główny księgowy                                                                                 1

   Starszy specjalista d/s zatrudnienia i plac                                              1

   Dział  świadczeń rodzinnych  ( SR, FA, KDR, Rodzina500+)                    4        

   Dział  świadczeń                                                                                   2

   Księgowość                                                                                          3

   Pracownicy  socjalni                                                                             12

   Inspektor  ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomani                      1

   Inspektor ds. Dodatków  Mieszkaniowych                                               1

   Dział Usług Opiekuńczych                                                                     10

   Dział  Obsługi                                                                                        7   

   Asystent Rodziny                                                                                  2